De door Cloud Legends gerealiseerde overgang van Heroku naar AWS resulteerde in een kostenbesparing van 25% voor ViaViela.